Công ty có đóng BHXH, BHYT cho người lao động trong thời gian thử việc không?

Ngày hỏi:31/07/2019

Xin chào luật sư, tôi có vấn đề cần luật sư tư vấn như sau: Công ty tôi ký hợp đồng thử việc với người lao động 1 tháng sau đó ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm. Trong thời gian thử việc người lao động không thuộc diện phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vậy sau thời gian thử việc mà ký hợp đồng chính thức 1 năm thì công ty tôi có phải đóng bảo hiểm cho người lao động cả thời gian thử việc không? Trong thời gian thử việc có phải trợ cấp bảo hiểm xã hội -bảo hiểm y tế cho người lao động không?

janevu0xxx@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty có đóng BHXH, BHYT cho người lao động trong thời gian thử việc không?
   (ảnh minh họa)
  • - Theo Khoản 6 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì phải tham gia bảo hiểm y tế.

   - Theo Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội.

   - Theo khoản 1 Điều 26 Bộ luật lao động 2012 quy định người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

   - Mặt khác, theo quy định tại Điều 23 Bộ luật lao động 2012 thì hợp đồng lao động phải có nội dung Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

   => Từ những quy định trên có thể xác định được hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Do đó công ty bạn chỉ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho hợp đồng 12 tháng.

   - Căn cứ Khoản 3 Điều 186 Bộ luật lao động 2012 thì đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

   Kết luận: Trong thời gian thử việc không phải đóng bảo hiểm hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Tuy nhiên công ty phải sử dụng số tiền tương ứng với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để trả thêm lương cho người lao động.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn