Công ty có phải đóng BHYT khi chậm báo giảm lao động trong thời gian người lao động được nghỉ hưởng chế độ ốm đau không?

Ngày hỏi:01/11/2019

Ban biên tập cho mình hỏi: Người lao động bị gãy chân, nghỉ hưởng chế độ ốm đau.
Nhưng nếu công ty báo ốm đau muộn thì công ty có bị truy thu tiền bảo hiểm không? Cụ thể, đầu tháng (ngày 1/10) người lao động đi làm tầm 5 ngày công, nhưng sau bị tai nạn nghỉ mất mười mấy ngày nên 28/10 công ty mới báo giảm lao động.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định:

   Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

   => Theo quy định này khi người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau thì người lao động không phải đóng BHYT nhưng người sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm đóng BHYT cho người lao động với cơ quan bảo hiểm.

   Đồng thời, căn cứ Khoản 2 Điều 50 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định Trách nhiệm của đơn vị thu BHXH như sau:

   a) Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.

   => Như vậy, công ty bạn chậm báo giảm lao động thì công ty bạn có trách nhiệm đóng BHYT của tháng báo giảm lao động đó.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn