Công ty không ký hợp đồng lao động bị phạt bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:17/07/2020

Nếu công ty tuyển người lao động vào làm việc, không ký hợp đồng lao động thì có vi phạm không? Nếu có thì mức phạt đối đa là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 16 Bộ luật Lao động 2012 thì: Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

   Như vậy, đối với công việc có thời hạn từ 3 tháng trở lên, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng bằng văn bản với người lao động.

   Theo Khoản 1 và Khoản 3c Điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP) thì:

   Trường hợp không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 2 đến 25 triệu đồng tùy vào số lượng người lao động. Mức phạt cụ thể:

   - Từ 2 đến 5 triệu đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

   - Từ 5 đến 10 triệu đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

   - Từ 10 đến 15 triệu đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

   - Từ 15 đến 20 triệu đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

   - Từ 20 đến 25 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

   Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động.

   Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (Khoản 1 Điều 5 Nghị định 28/2020/NĐ-CP).

   Như vậy, trường hợp tuyển người lao động làm công việc có thời hạn từ 3 tháng trở lên, công ty phải giao kết hợp đồng bằng văn bản với người lao động. Nếu không công ty có thể bị phạt từ 4 đến 50 triệu đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn