Công ty không thanh toán tiền thai sản cho NLĐ thì giải quyết thế nào?

Ngày hỏi:07/08/2019

Xin chào ban biên tập, tôi làm việc tại công ty từ năm 2016 tham gia các chế độ bảo hiểm đầy đủ. Sau thời gian nghỉ thai sản tôi quay lại công ty có nộp hồ sơ hưởng Chế độ thai sản. Tuy nhiên nộp hồ sơ đã 5 tháng rồi mà công ty chưa thanh toán tiền thai sản cho tôi. Anh chị cho tôi hỏi trường hợp này tôi phải làm thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty không thanh toán tiền thai sản cho NLĐ thì giải quyết thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản như sau:

   "1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

   Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

   a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

   b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

   4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

   Như vậy, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp lại hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho công ty. Trong thời igan 10 ngày tiếp theo kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, công ty có trách nhiệm lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH thực hiện việc chi trả chế độ thai sản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ công ty.

   Tại Công văn 1741/2014/LĐTBXH-BHXH năm 2014 quy định:

   "Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động, sau đó người sử dụng lao động thực hiện quyết toán với tổ chức bảo hiểm xã hội (quyết toán hàng quý hoặc sớm hơn đối với số trường hợp số tiền chi trả chế độ cho người lao động vượt nhiều so với số tiền được giữ lại trong quý). Đối với các đơn vị chưa được quyết toán do đơn vị còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, nay đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội thì tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện quyết toán chi trả chế độ ốm đau, thai sản theo quy định."

   Như vậy, trách nhiệm chi trả tiền thai sản cho người lao động thuộc về người sử dụng lao động, sau đó người sử dụng lao động thực hiện quyết toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

   Nếu bạn đã nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho công ty được 05 tháng nhưng phía công ty không thực hiện chi trả cho bạn thì bạn có thể khiếu nại lên Giám đốc công ty. Trường hợp công ty không giải quyết thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Phòng lao động- thương binh và xã hội hoặc khởi kiện ra tòa án nhân dân để được giải quyết.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Không thanh toán tiền
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn