Công ty nợ tiền BHXH, người lao động có được thanh toán chế độ thai sản?

Công ty toi con no tien bhxh 3 thang .Vay bhxh co thanh toan tien thai san cho toi khong?

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 117 Luật bảo hiểm xã hội người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho người lao động và hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ cho tổ chức bảo hiểm xã hội để quyết toán.
   Trường hợp của Bạn, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán chế độ thai sản cho Bạn theo quy định. Cơ quan BHXH sẽ xem xét quyết toán cụ thể khi có hồ sơđề nghị của người sử dụng lao động.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn