Công ty thanh toán chế độ sẩy thai cho tôi là 15 ngày có đúng không?

Ngày hỏi:29/07/2013

Tôi công tác tại một Công ty TNHH, có thai được 2 tháng thì bị sấy thai. Sau khi nghỉ được 15 ngày, do yêu cầu công việc tôi đi làm lại. Công ty thanh toán chế độ sẩy thai cho tôi là 15 ngày. Xin hỏi như vậy có đúng không? (được biết Luật quy định là 20 ngày).

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Điều 30 Luật BHXH quy định: “Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên.
   Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.”
   Tại điếm 1.2 mục 1 phần II công văn số 481/BHXH-CSXH, ngày 29/01/2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH quy định: “Lao động nữ bị sẩy, nạo, hút thai, thai chết lưu và người lao động khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì thời gian hưởng các chế độ BHXH theo số ngày thực tế người lao động nghỉ việc, nhưng không quá số ngày được nghỉ theo quy định của Luật BHXH”.
   Như vậy, theo chế độ quy định thì bạn được nghỉ 20 ngày, nhưng thực tế bạn chỉ nghỉ 15 ngày đã đi làm lại, cho nên Công ty thanh toán chế độ cho bạn 15 ngày là đúng quy định.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn