Công ty yêu cầu đóng tiền mới trả sổ bảo hiểm có trái luật không?

Ngày hỏi:03/09/2019

Xin tư vấn pháp luật cho tôi hỏi : Tôi là lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, vừa rồi tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty cũ theo đúng quy định của pháp luật. Hôm qua tôi đi lấy sổ BH ở công ty cũ thì công ty yêu cầu phải nộp 1.500.000 mới được lấy sổ như vậy có đúng không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty yêu cầu đóng tiền mới trả sổ bảo hiểm có trái luật không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 5 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về trách nhiệm của người sử dụng lao động. Cụ thể:

   Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

   ...

   5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

   Ngoài ra căn cứ Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định:

   Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

   1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

   2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

   3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

   Như vậy, đối chiếu quy định trên với trường hợp của bạn thì trong mọi trường hợp khi chấm dứt hợp đồng lao động thì đơn vị sử dụng có trách nhiệm phải hoàn thành việc chốt và trả sổ bảo hiểm cho người lao động.

   Do đó, việc đơn vị yêu cầu bạn nộp 1.500.000 đồng để làm căn cứ trả sổ là trái quy định của pháp luật do vậy để đảm bảo quyền lợi của mình thì bạn sẽ liên hệ trực tiếp tới ban lãnh đạo đơn vị yêu cầu họ trả sổ bảo hiểm. Trường hợp, họ không trả thì làm đơn khiếu nại trực tiếp tới Chánh thanh tra sở lao động thương binh và xã hội để giải quyết nơi công ty đặt trụ sở để được giải quyết.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trả sổ bảo hiểm xã hội
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn