Đã hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội một lần có được hưởng chế độ thai sản không

Ngày hỏi:30/01/2013

Trước đây Tôi làm việc ở doanh nghiệp, sau đó tôi nghỉ việc và hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội một lần. Nghỉ việc được 4 năm tôi lại tiếp tục xin vào làm việc tại một đơn vị khác, tính đến tháng 2 năm 2013 thời gian được 6 năm, tôi không lập gia đình nhưng có ý định xin con nuôi, cháu bé được 20 ngày tuổi. Xin hỏi tôi có được hưởng Chế độ thai sản không, mức hưởng như thế nào? Và việc thanh toán ra sao?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Luật BHXH quy định: người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi. Mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Ngoài ra, được trợ cấp BHXH một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung.
   Việc thanh toán trợ cấp nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi: căn cứ vào quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền, không căn cứ vào giấy thỏa thuận về việc cho và nhận nuôi con nuôi. Thời gian hưởng trợ cấp thai sản tính từ ngày có quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.
   Để được thanh toán tiền theo qui định, Bạn nộp Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền cho đơn vị nơi bạn đang làm việc, đơn vị sẽ liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn