Đã mua thẻ BHYT tự nguyện rồi nhưng được cấp thẻ BHYT vùng khó khăn thì có được hoàn lại tiền?

Ngày hỏi:18/02/2021

Tôi có mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình từ tháng 1/2021, hạn sử dụng là một năm đến hết tháng 12/2021 nhưng vì sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn nên tôi được cấp thẻ bảo hiểm y tế do nhà nước hỗ trợ. Vì vậy tôi muốn lấy lại số tiền đã đóng thì được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4, Khoản 5 Điều 17 và Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì các trường hợp tham gia BHYT theo đối tượng thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, nhóm tham gia BHYT hộ gia đình được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

   - Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);

   - Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

   - Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

   => Như vậy, chị tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và phải đáp ứng một trong các điều kiện sau thì được hoàn trả tiền:

   - Tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng do người lao động và đơn vị đóng; do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách nhà nước đóng.

   - Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

   - Người tham gia bảo hiểm y tế bị chết trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.

   Theo thông tin chị cung cấp: Thẻ cũ đã mua là thẻ BHYT theo nhóm hộ gia đình. Chị được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới là Nhóm do ngân sách nhà nước đóng (người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

   Vì vậy, trường hợp của chị được hoàn trả tiền BHYT đã đóng, chị vui lòng liên hệ đến cơ quan đã cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn