Đại biểu ủy ban mặt trận tổ quốc xã có được cấp BHYT miễn phí không?

Ngày hỏi:04/09/2019

Tôi là cán bộ hưu trí, con trai tôi vừa được bầu vào đại biểu ủy ban mặt trận tổ quốc. Cho tôi hỏi vậy con tôi có được nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT bao gồm:

   ...

   6. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm

   Theo đó căn cứ quy định của pháp luật thì hiện nay nhà nước chỉ hỗ trợ ngân sách mua bảo hiểm y tế cho đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp còn trường hợp đại biểu của ủy ban nhân dân thì hiện nay chưa được ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  BHYT miễn phí
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn