Đang đóng BHXH bắt buộc thì có được cấp thẻ BHYT người có công?

Ngày hỏi:03/04/2019

Trước kia tôi tham gia chiến đấu tại biên giới phía Bắc, hiện công tác tại Ninh Bình và đang đóng BHXH bắt buộc. Vậy, tôi có được hưởng chế độ BHYT đối với người có công?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

   1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

   a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

   b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

   c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

   d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

   đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

   2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

   ...

   Theo đó, Người có công với cách mạng thuộc đối tượng hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

   Như vậy, trường hợp bạn hiện đang công tác tại Ninh Bình thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc và cũng thuộc đối tượng có công cách mạng. Vì vậy, bạn được đổi thẻ BHYT theo theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

   Do đó, để được hưởng chế độ bạn cần cung cấp hồ sơ, giấy tờ chứng minh mình đã từng tham gia chiến đấu tại biên giới phía Bắc và liên hệ với cơ quan BHXH huyện nơi cấp thẻ BHYT để được giải quyết chế độ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn