Đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116?

Ngày hỏi:10/01/2013

Tôi đang công tác tại xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn và đang được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116 của Chính phủ. Tôi là cán bộ chuyên trách, Hệ số lương là 2,06; phụ cấp chức vụ là 0,2; phụ cấp kiêm nhiệm là 0,34; phụ cấp khu vực là 0,3; phụ cấp loại xã 5%; phụ cấp công vụ là 25%. Xin hỏi, trong thời gian tôi nghỉ thai sản theo quy định của Nhà nước, tôi bị cắt các khoản sau: phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116; phụ cấp kiêm nhiệm 0,34; phụ cấp khu vực 0,3; phụ cấp công vụ 25% và phụ cấp theo loại xã 5%, như vậy có đúng không? Ngoài ra, xin luật gia cho biết, người vừa được hưởng trợ cấp vùng đặc biệt khó khăn, vừa được hưởng phụ cấp thu hút theo bằng đại học tự học có đúng không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản và Nghị định 116 và Thông tư liên tịch số 08/2011 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hướng dẫn về thời gian không tính hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116 được quy định: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoản thời gian như sau: Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH; Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam. Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Theo Nghị định 34 về chế độ phụ cấp công vụ thì thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm: Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương; Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH; Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam. Từ quy định trên thì bạn đang nghỉ việc và hưởng lương theo chế độ thai sản. Do đó, bạn không được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116 cũng như hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 34.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn