Đăng ký bảo hiểm cho nhân viên sau khi thành lập doanh nghiệp được không?

Ngày hỏi:10/06/2016

DN tôi thành lập từ 2012 như do chưa đủ điều kiện nên chưa tham gia bảo hiểm Xã Hội cho nhân viên. Nếu từ tháng 6/2016 tôi làm hồ sơ đăng ký BHXH thì sẽ bị truy thu như thế nào. mẫu D02 - TS khi điền vào cột ngày tháng năm thì chỉ bắt đầu ghi ngày 1/6/2016 khi chúng tôi bắt đầu đăng ký BHXH hay sao?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm a Mục 1.1 Khoản 1 Điều 42 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định đơn vị không đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động là một trong các trường hợp truy thu. Tại Mục 1.2 cũng Điều trên có quy định Điều kiện truy thu: - Được cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan BHXH kiểm tra, thanh tra, buộc truy thu; đơn vị có đề nghị được truy thu đối với người lao động. - Hồ sơ đúng đủ theo quy định. Ngoài ra, Mục 1.3 và 1.4 tại Điều trên quy định về Tiền lương làm căn cứ truy thu, tỷ lệ truy thu; Số tiền truy thu và công thức tính lãi truy thu cụ thể. - Tiền lương làm căn cứ truy thu là tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật tương ứng thời gian truy thu. Tiền lương này được ghi trong sổ BHXH của người lao động. - Tỷ lệ truy thu: tính bằng tỷ lệ % đóng BHXH, BHYT, BHTN do Nhà nước quy định tương ứng thời gian truy thu. Số tiền truy thu bằng tổng số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi. Theo đó, bạn phải nộp văn bản giải trình về việc truy thu từ thời điểm người lao động bắt đầu làm việc tại công ty theo mẫu D01-TS đến bộ phận văn thư của cơ quan bảo hiểm xã hội đang quản lý để được hướng dẫn, giải quyết. Hồ sơ đính kèm bao gồm: - Quyết định thành lập doanh nghiệp; - Giấy phép kinh doanh; - Quyết định lương; - Hợp đồng lao động; - Bảng lương vào thời gian đề nghị truy thu.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn