Đăng ký bệnh viện tư là cơ sở khám chữa bệnh BHYT được không?

Ngày hỏi:18/09/2019

Tôi thường khám bệnh tại một bệnh viện tư trên địa bàn, tôi muốn đăng ký thẻ BHYT tại bệnh viện này có được không? Mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm y tế 2008 quy định việc đăng ký thẻ BHYT, cụ thể như sau:

   "Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

   Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế."

   Mặt khác, tại Khoản 17 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là cơ sở y tế theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh có ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế.

   Như vậy, bạn có thể đăng ký khám chữa bệnh theo thẻ BHYT nếu bệnh viện tư đó có ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế và bệnh viện tư này thuộc bệnh viện cấp xã hoặc cấp huyện.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn