Đăng ký khám chữa bệnh ở thành phố nhưng về quê sinh con có được hưởng bảo hiểm y tế?

Ngày hỏi:29/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp tôi sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến huyện của Tp Hồ Chí Minh. Vậy cho hỏi nếu tôi về quê sinh con thì có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không ạ? Mong sớm nhận phản hồi.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đăng ký khám chữa bệnh ở thành phố nhưng về quê sinh con có được hưởng bảo hiểm y tế?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 8 Thông tư 40/2015/TT-BYT có quy định như sau:

   Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyển xã hoặc tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

   Bên cạnh đó, tại Điều 8 Thông tư 40/2015/TT-BYT, có quy định về các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

   - Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

   - Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

   - Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

   - Trường hợp cấp cứu:

   - Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì khi bạn đăng ký khám chữa bệnh lần đầu tại bệnh viện tuyến huyện Tp Hồ Chí Minh, nhưng nay lại về quê sinh con tại bệnh viện tuyến huyện thì được xem là khám chữa bệnh trái tuyến nếu bạn sinh con tại bệnh viện tuyến huyện, tỉnh ở quê mà không phải cấp cứu, không có giấy chuyển tuyến thì sẽ được xem là khám chữa bệnh trái tuyến.

   Theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014:

   Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng. Cụ thể:

   - Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

   - Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

   - Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn