Đăng ký nơi khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh

Tôi có hộ khẩu thường trú tại tổ 15 - phường Bắc Lệnh - thành phố Lào Cai, nay tôi muốn mua bảo hiểm y tế tự nguyện, tôi có thể đang kí nơi khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai không

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật BHYT và Điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì:
   Đối tượng là người tham gia BHYT tự đóng được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã, tuyến huyện và tương đương, không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
   Cũng theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT các trường hợp được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, tuyến trung ương không có đối tượng người tham gia BHYT tự đóng (người mua thẻ BHYT tự nguyện).
   Căn cứ các quy định nêu trên thì ông Đỗ Hồng Lĩnh khi tham gia BHYT tự đóng chỉ được lựa chọn đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện và tương đương, không được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội Tỉnh Lào Cai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn