Đăng ký trợ cấp thất nghiệp trễ có được giải quyết không

Ngày hỏi:20/05/2010

Tôi làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài có tham gia BHTN từ 01/2009 đến 02/2010 (được 14 tháng). Vậy tôi đã đủ thời gian để hưởng trợ cấp TN. Theo quy định nghỉ việc trong vòng 20 ngày phải đăng ký BHTN thì mới được nhận trợ cấp. Nhưng vì ở xa nên tháng 4 tôi mới trở lại công ty nhận sổ và muốn lãnh trợ cấp TN vì tôi không đi làm nữa và muốn kinh doanh riêng tại nhà. Xin hỏi vậy tôi có được nhận trợ TN cấp không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo quy định trong vòng 7 ngày kể từ ngày nghĩ việc bạn phải đăng ký BHTN tại trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký bạn phải hoàn tất thủ tục hồ sơ nộp cho trung tâm. Trường hợp của bạn đã chậm nên bạn sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp.


  Nguồn:

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn