Đang nghỉ không lương mà bị tai nạn có được hưởng chế độ ốm đau không?

Ngày hỏi:22/09/2021

Em nghỉ việc riêng 2 ngày và nghỉ thêm 4 ngày không lương nữa. Trong thời gian này em bị tai nạn, không biết có được làm hồ sơ nhận chế độ ốm đau hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đang nghỉ không lương mà bị tai nạn có được hưởng chế độ ốm đau không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định các trường hợp không giải quyết chế độ ốm đau, trong đó có:

   - Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

   - Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

   - Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   Như vậy, căn cứ quy định trên trong thời gian chị nghỉ việc riêng và nghỉ không lương bị tai nạn thì sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Tuy nhiên, chị vẫn được hưởng quyền lợi về BHYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ ốm đau
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn