Đang tham gia BHXH tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản

Ngày hỏi:09/03/2015
Tôi làm việc tại công ty từ năm 2013. Dự kiến cuối năm nay, tôi sinh con nhỏ. Nhưng công ty nơi tôi làm việc, nợ tiền đóng BHXH nhiều tháng nay. Có lao động đã thôi việc, nhưng chưa được chốt và trả sổ BHXH. Tôi lo là, nếu tiếp tục để BHXH tại công ty thì không được hưởng BHXH thai sản. Đề nghị luật sư tư vấn, nếu tôi đóng BHXH tự nguyện để được hưởng trợ cấp thai sản có được không (Nguyễn Ngọc Trang, Thái Bình).

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thị Quyên - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật sư Nguyễn Thị Quyên - Công ty Luật TNHH Everest trả lời:
   Để trả lời câu hỏi của chị, Chúng tôi xin trích dẫn một số quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 (Luật BHXH) như sau:
   “1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;...”(khoản 1 Điều 2).
   “2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động” (khoản 2 Điều 2).
   “5. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này” (khoản 5 Điều 2).
   ”Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội” (khoản 3 Điều 3).
   “2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây: a) Hưu trí; b) Tử tuất” (khoản 2 Điều 4).
   Căn cứ quy định nêu trên, công ty nơi chị làm việc (người sử dụng lao động) và chị (NLĐ) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; Và: tham gia BHXH vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của chị.
   Chị lưu ý, người tham gia BHXH tự nguyện không được hưởng chế độ ốm đau (i); tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (ii); thai sản (iii), mà chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tham gia bảo hiểm xã hội
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn