Danh dự, nhân phẩm có được xem là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người?

Ngày hỏi:09/11/2020

Tôi được biết trong pháp luật về kinh doanh bảo hiểm có nhiều loại hợp đồng, nên tôi muốn hỏi đối với hợp đồng bảo hiểm con người thì danh dự và nhân phẩm có thuộc đối tượng loại bảo hiểm trên không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định như sau:

   Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng, sức khoẻ và tai nạn con người.

   Như vậy, căn cứ quy định trên có thể thấy đối với hợp đồng bảo hiểm con người thì danh dự và nhân phẩm không thuộc loại hợp đồng này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn