Danh mục thuốc điều trị bệnh da liễu thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả

Ngày hỏi:25/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thuốc điều trị bệnh da liễu sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả bao gồm những loại thuốc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh mục thuốc điều trị bệnh da liễu thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   STT Tên hoạt chất Đường dùng, dạng dùng Hạng bệnh viện Ghi chú

   13. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU

   591

   Acitretin

   Uống

   +

   +

   +

   +

   592

   Adapalen

   Dùng ngoài

   +

   +

   593

   Alpha - terpineol

   Dùng ngoài

   +

   +

   594

   Amorolfin

   Dùng ngoài

   +

   +

   595

   Azelaic acid

   Dùng ngoài

   +

   +

   596

   Benzoic acid + salicylic acid

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   597

   Benzoyl peroxid

   Dùng ngoài

   +

   +

   598

   Bột talc

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   599

   Calcipotriol

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   600

   Calcipotriol + betamethason dipropionat

   Dùng ngoài

   +

   +

   601

   Capsaicin

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   602

   Clotrimazol

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   603

   Clobetasol propionat

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   604

   Clobetasol butyrat

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   605

   Cortison

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   606

   Cồn A.S.A

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   607

   Cồn boric

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   608

   Cồn BSI

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   609

   Crolamiton

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   610

   Dapson

   Uống

   +

   +

   611

   Desonid

   Dùng ngoài

   +

   +

   612

   Dexpanthenol

   (panthenol, vitamin B5)

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   613

   Diethylphtalat

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   614

   S-bioallethrin + piperonyl butoxid

   Dùng ngoài

   +

   +

   615

   Flumethason + clioquinol

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   616

   Fusidic acid

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   617

   Fusidic acid + betamethason

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   618

   Fusidic acid + hydrocortison

   Dùng ngoài

   +

   +

   619

   Isotretinoin

   Uống, dùng ngoài

   +

   +

   +

   620

   Kẽm oxid

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   621

   Mometason furoat

   Dùng ngoài

   +

   +

   622

   Mometason furoat + salicylic acid

   Dùng ngoài

   +

   +

   623

   Mupirocin

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   624

   Natri hydrocarbonat

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   625

   Nepidermin

   Xịt ngoài da

   +

   +

   626

   Nước oxy già

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   627

   Para aminobenzoic acid

   Uống

   +

   +

   628

   Recombinant human Epidermal Growth Factor (rhEGF)

   Tiêm

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị tổn thương loét nặng do đái tháo đường độ 3, độ 4.

   629

   Salicylic acid

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   630

   Salicylic acid + betamethason dipropionat

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   631

   Secukinumab

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

   632

   Tacrolimus

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   633

   Tretinoin

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   634

   Trolamin

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   635

   Tyrothricin

   Dùng ngoài

   +

   +

   636

   Urea

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   637

   Ustekinumab

   Tiêm

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn