Danh mục thuốc thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả

Ngày hỏi:04/12/2019

Danh mục thuốc thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid thuộc phạm vi bảo hiểm y tế bao gồm những loại thuốc nào? Mong sớm nhận phản hồi thắc mắc nói trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh mục thuốc thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả
   (ảnh minh họa)
  • Danh mục thuốc thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   STT Tên hoạt chất Đường dùng, dạng dùng Hạng bệnh viện Ghi chú

   2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid

   33

   Aceclofenac

   Uống

   +

   +

   +

   34

   Aescin

   Tiêm, uống

   +

   +

   35

   Celecoxib

   Uống

   +

   +

   +

   36

   Dexibuprofen

   Uống

   +

   +

   +

   37

   Diclofenac

   Tiêm, nhỏ mắt

   +

   +

   +

   Uống, dùng ngoài, đặt hậu môn

   +

   +

   +

   +

   38

   Etodolac

   Uống

   +

   +

   +

   39

   Etoricoxib

   Uống

   +

   +

   +

   40

   Fentanyl

   Dán ngoài da

   +

   +

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị giảm đau do ung thư.

   41

   Floctafenin

   Uống

   +

   +

   +

   +

   42

   Flurbiprofen natri

   Uống, đặt

   +

   +

   +

   43

   Ibuprofen

   Uống

   +

   +

   +

   +

   44

   Ibuprofen + codein

   Uống

   +

   +

   +

   45

   Ketoprofen

   Tiêm, dán ngoài da

   +

   +

   +

   Uống, dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   46

   Ketorolac

   Tiêm, uống, nhỏ mắt

   +

   +

   +

   47

   Loxoprofen

   Uống

   +

   +

   +

   +

   48

   Meloxicam

   Tiêm

   +

   +

   +

   Uống, dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   49

   Methyl salicylat + dl-camphor + thymol + l-menthol + glycol salicylat + tocopherol acetat

   Dùng ngoài

   +

   +

   +

   +

   50

   Morphin

   Tiêm

   +

   +

   +

   +

   Phòng khám đa khoa và trạm y tế xã: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu.

   Uống

   +

   +

   +

   51

   Nabumeton

   Uống

   +

   +

   +

   52

   Naproxen

   Uống, đặt

   +

   +

   +

   53

   Naproxen + esomeprazol

   Uống

   +

   +

   +

   54

   Nefopam hydroclorid

   Tiêm, uống

   +

   +

   +

   55

   Oxycodone

   Uống

   +

   Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị giảm đau do ung thư; thanh toán 50%.

   56

   Paracetamol

   (acetaminophen)

   Tiêm

   +

   +

   +

   Uống, đặt

   +

   +

   +

   +

   57

   Paracetamol + chlorphemramin

   Uống

   +

   +

   +

   +

   58

   Paracetamol + codein phosphat

   Uống

   +

   +

   +

   +

   59

   Paracetamol + diphenhydramin

   Uống

   +

   +

   +

   +

   60

   Paracetamol + ibuprofen

   Uống

   +

   +

   +

   +

   61

   Paracetamol + methocarbamol

   Uống

   +

   +

   +

   62

   Paracetamol + phenylephrin

   Uống

   +

   +

   +

   63

   Paracetamol + pseudoephedrin

   Uống

   +

   +

   +

   64

   Paracetamol + tramadol

   Uống

   +

   +

   +

   65

   Paracetamol + chlorpheniramin + dextromethorphan

   Uống

   +

   +

   +

   +

   66

   Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrin

   Uống

   +

   +

   +

   67

   Paracetamol + chlorpheniramin + pseudoephedrin

   Uống

   +

   +

   +

   68

   Paracetamol + diphenhydramin + phenylephrin

   Uống

   +

   +

   +

   69

   Paracetamol + phenylephrin + dextromethorphan

   Uống

   +

   +

   +

   70

   Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrine + dextromethorphan

   Uống

   +

   +

   +

   71

   Pethidin hydroclorid

   Tiêm

   +

   +

   +

   72

   Piroxicam

   Tiêm

   +

   +

   +

   Uống

   +

   +

   +

   +

   73

   Tenoxicam

   Tiêm

   +

   +

   +

   Uống

   +

   +

   +

   +

   74

   Tiaprofenic acid

   Uống

   +

   +

   +

   75

   Tramadol

   Tiêm, uống

   +

   +

   +

   Phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn