Đề nghị chi trả kịp thời tiền miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên

Ngày hỏi:28/11/2011

Như tin đã đưa, tuy đã bước vào năm học mới 2011 - 2012 được hơn 3 tháng nhưng vẫn còn một số địa phương chưa chi trả tiền miễn, Giảm học phí của năm học trước (2010 - 2011) cho sinh viên, dù các sinh viên này đã nộp đủ hồ sơ tại địa phương theo quy định, thậm chí có trường hợp đã phải ứng trước tiền để nộp học phí tại trường. Trong khi đó, theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/10/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc thanh toán, chi trả tiền cấp bù học phí miễn, giảm cho gia đình người học được thực hiện chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH thì trách nhiệm chi trả tiền miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng được miễn, giảm học phí đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập là của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

   Tuy nhiên, đến nay, theo phản ánh của nhiều học sinh, sinh viên qua Cổng TTĐT Chính phủ, thì mặc dù các đối tượng này đã nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng vẫn chưa được chi trả tiền miễn, giảm học phí, nhiều nơi còn chưa biết đến quy định chi trả tiền miễn, giảm học phí tại địa phương, dẫn đến các đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước về miễn, giảm học phí gặp rất nhiều khó khăn.

   Giải quyết phản ánh này, ngày 28/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã ký Công văn đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương thực hiện chi trả kịp thời theo chế độ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn