Đề nghị quốc tế và xử lý đề nghị quốc tế về chỉ dẫn địa lý

Ngày hỏi:05/08/2019

Mình cần tìm hiểu Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 vừa mới ban hành. Cho hỏi: Đề nghị quốc tế và xử lý đề nghị quốc tế về chỉ dẫn địa lý được quy định như thế nào theo Luật mới này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 6 Điều 1 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 (Có hiệu lực từ 01/11/2019) quy định Đề nghị quốc tế và xử lý đề nghị quốc tế về chỉ dẫn địa lý như sau:

   1. Đề nghị công nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang đàm phán gọi là đề nghị quốc tế.

   2. Việc công bố đề nghị quốc tế, xử lý ý kiến của người thứ ba, đánh giá điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý trong đề nghị quốc tế được thực hiện theo các quy định tương ứng tại Luật này đối với chỉ dẫn địa lý trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn