Đi làm sớm có được nghỉ dưỡng sức sau sinh?

Ngày hỏi:06/03/2019

Tôi xin hỏi. Nếu trường hợp tôi chỉ nghỉ sinh 3 tháng do điều kiện công việc bắt buộc phải đi làm sớm hơn thời gian quy định là 6 tháng thì tôi có được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh không ạ?

Cảm ơn!!!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

   1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

   Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

   2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

   a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

   b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

   c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

   3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

   Như vậy, sau thời gian nghỉ sinh con (nghĩa là nghỉ hết thời gian được nghỉ sinh con 6 tháng) người lao động nữ quay trở lại làm việc trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

   Tuy nhiên, bạn đi làm trước thời hạn nghỉ sinh con nên bạn sẽ không được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Nếu thấy sức khỏe còn yếu bạn có thể tiếp tục nghỉ thai sản cho đến hết thời gian 6 tháng. Ở đây bạn cần lưu ý thêm theo Luật thì:

   Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

   b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

   Trường hợp bạn đi làm khi mới hết 3 tháng là chưa phù hợp với quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn