Đi tù có thể nhờ người khác nhận tiền bảo hiểm xã hội không?

Ngày hỏi:23/11/2019

Em muốn hỏi: em đang làm việc, đóng bảo hiểm được 9 tháng thì em phải chấp hành án phạt tù. Vậy, em có được hưởng phần bảo hiểm xã hội đã đóng trước đây không? Nếu được hưởng em có thể ủy quyền cho người thân không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP có quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

   1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

   b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

   c) Ra nước ngoài để định cư;

   d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

   => Như vậy, người chấp hành án phạt tù không đương nhiên được hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay khi không đóng nữa. Tuy nhiên, theo quy định thì sau 1 năm bạn có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa.

   Theo đó, bạn có thể ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm xã hội hay không, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Có được ủy quyền nhận BHXH

   => Theo đó, có thể ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm xã hội.

   Căn cứ Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu không tự mình nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

   Lưu ý: Người đang bị tạm giam vẫn có thể lập giấy ủy quyền. Mời tham khảo bào viết sau: Đang bị tạm giam thì có thể làm hợp đồng ủy quyền không?

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn