Địa chính xã nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Ngày hỏi:01/08/2020

Bố mình làm cán bộ địa chính ở UBND xã được 2 năm rồi, vì một số lý do gia đình nên xin thôi việc. Vậy cho hỏi trường hợp như vậy có được trợ cấp thôi việc không? Bố mình có đóng BHXH 2 năm.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2d Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì bố bạn giữ chức danh địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã) được xác định là công chức cấp xã, không phải là cán bộ xã.

   Tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định công chức cấp xã được hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau:

   - Theo nguyện vọng và được Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý;

   - Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức;

   - Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã, ngoài các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, khi bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức, cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác ở cấp xã thì cũng được giải quyết chế độ thôi việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành.

   Như vậy bố bạn được hưởng chế độ thôi việc trong trường hợp thôi việc theo nguyện vọng và được Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý.

   Theo Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP thì khi bố bạn thôi việc sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc: mỗi năm làm việc được tính 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

   Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên được giao hàng năm của UBND xã nơi bố bạn thôi việc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trợ cấp thôi việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn