Điều chỉnh lại thông tin sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động đã chuyển sang tỉnh khác

Ngày hỏi:06/07/2014
Tôi là một doanh nghiệp tại tỉnh Hà Nam. Hiện nay có một nhân viên của công ty đã chuyển công tác đi tỉnh khác. Sổ BHXH của nhân viên đó do BHXH tỉnh Hà Nam cấp từ năm 2000 nhưng bị sai ngày sinh, đến nay nhân viên đó quay lại công ty và đề nghị sang BHXH tỉnh Hà Nam điều chỉnh, BHXH tỉnh Hà Nam trả lời là: chuyển đến địa điểm nào thì đề nghị nơi đó điều chỉnh. Như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

   - Tại điểm 2.1 điều 43 mục 2 về quy trình cấp lại, điều chỉnh sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) có thay đổi quy định như sau:

   a. Người lao động đang làm việc nộp cho đơn vị đang làm việc.

   b. Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH,BHTN nộp cho đơn vị nơi đóng BHXH trước khi ngừng việc. Trường hợp đơn vị đã giải thể thì nộp cho đơn vị quản lý trực tiếp cấp trên.

   Trường hợp của ông hỏi không nói rõ nhân viên đó đang tham gia BHXH tại đơn vị công tác ở địa phương chuyển đến hay chưa. Nếu nhân viên đó đang tham gia BHXH tại đơn vị công tác mới rồi thì có thể đề nghị đơn vị công tác và cơ quan BHXH của địa phương đó điều chỉnh lại nhưng thông tin trên sổ BHXH.

   Để biết rõ và chi tiết cụ thể hơn Ông (bà) có thể tìm hiểu thêm tại quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn