Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng

Ngày hỏi:10/08/2015

Hiện tôi đang được hưởng chế độ tử tuất hàng tháng do Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên chi trả. Qua tìm hiểu tôi được biết từ ngày 1/1/2015 mức trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%. Tháng 4/2015, khi đi lĩnh tiền trợ cấp tôi thấy mức trợ cấp tôi được hưởng vẫn như cũ, không được điều chỉnh tăng thêm. Xin cho tôi hỏi: vì sao trường hợp của tôi lại không được điều chỉnh tăng thêm 8%?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên tư vấn như sau:

  • Thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2015, ngày 14/02/2015 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra công văn số 537/BHXH-CSXH hướng dẫn về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/01/2015.
   Theo công văn số 537/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam, đối tượng thuộc diện được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bao gồm các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 09/2015/NĐ-CP:
   1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ an chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
   2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.
   3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao dộng hàng tháng theo quy định của Pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
   Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp của bác N.không thuộc một trong các đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 8%.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Điện Biên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn