Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng

Ngày hỏi:13/05/2016

Hiện tôi đã nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2010 hồ sơ về bảo hiểm (thẻ bhyt và sở hữu) đều ghi 24/5/1958 những hộ khẩu và CMND là 24/5/1960 tôi muốn xin sua hồ sơ bảo hiểm theo hộ khẩu và CMT thì tôi phải làm thế nào và ở đâu?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (sau đây gọi chung là người hưởng BHXH hàng tháng) nhưng thông tin ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng không thống nhất với thông tin ghi trong Giấy khai sinh (Những thông tin không thống nhất về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính), nay có yêu cầu điều chỉnh lại cho thống nhất (các thông tin đã được điều chỉnh thống nhất nêu trên không dùng làm căn cứ để điều chỉnh lại các chế độ BHXH đã được giải quyết).

   Thủ tục hồ sơ:

   + Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (theo Mẫu số 01 - ĐCNT) do người hưởng BHXH hàng tháng lập và ký, ghi rõ họ tên;

   + Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch.

   Nơi nhận hồ sơ: cơ quan BHXH huyện nơi đang quản lý chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho đối tượng muốn điều chỉnh thông tin về nhân thân.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn