Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày hỏi:02/11/2018

Tôi được biết thì doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài muốn hoạt động bảo hiểm tại Việt Nam thì phải thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh hoặc doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động thì phải đáp ứng các điều kiện nào theo quy định của pháp luật?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

   - Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh;

   - Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài.

   Theo quy định tại Điều 106 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì các điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

   - Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

   - Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 64 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000;

   - Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật;

   - Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm.

   - Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp pháp và trong tình trạng tài chính bình thường;

   - Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến tiến hành ở Việt Nam.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn