Điều kiện để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ điều kiện nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • 1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ điều kiện sau đây:
   a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
   b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
   2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mười năm.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn