Điều kiện để thu BHYT hộ gia đình

Cho tôi hỏi tôi nghe thông tin đại lý bán bhyt tự nguyện kh có chứng chỉ thì kh được bán bhyt có đúng kh . Vì có việc gia đình nên khi có khoá học chứng chỉ tôi kh tham gia được . Vậy tôi muốn hỏi tôi có thể tham gia lớp học để có chứng chỉ bố sung được kh , và khi nào thì bhxh mới tổ chức lại lớp học đó .

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 01/10/2014 của BHXH Việt Nam ban hành quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế quy định nhân viên Đại lý thu phải qua lớp bồi dưỡng; phải đeo Thẻ nhân viên Đại lý thu khi thực hiện nhiệm vụ. Do Bạn không tham gia lớp bồi dưỡng nên Bạn không thể tham gia thu BHYT của đối tượng Hộ gia đình.
   Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhân viên Đại lý thu phụ thuộc vào số lượng nhân viên mà tổ chức làm Đại lý thu đề nghị và kế hoạch mở lớp bồi dưỡng của cơ quan BHXH.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn