Điều kiện đối với cá nhân, tổ chức để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là gì?

Ngày hỏi:23/12/2016

Điều kiện đối với cá nhân, tổ chức để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là gì? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang tìm hiểu về vấn đề kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Vì thế, tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Điều kiện đối với cá nhân, tổ chức để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là gì? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Ngọc Quỳnh (quynh_nt***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện đối với cá nhân, tổ chức để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi như sau:

   1. Đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn:

   Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

   a) Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

   b) Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủythác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;

   c) Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;

   d) Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp;

   đ) Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành.

   3. Có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện đối với cá nhân, tổ chức để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn