Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty bảo hiểm mới nhất

Ngày hỏi:18/10/2018

Đang có các thắc mắc sau đây cần được giải đáp:

- Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm là gì?

- Thành phần hồ sơ cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm các giấy tờ gì?

- Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện ra sao?

Xin cảm ơn các bạn và chúc thành công, sức khỏe.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Các tổ chức, cá nhân có thể xin Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, hợp tác xã bảo hiểm hoặc tổ chức bảo hiểm tương hỗ để hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

   Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Theo đó, điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm cụ thể như sau:

   1. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

   Theo quy định tạiLuật Kinh doanh bảo hiểm 2000 24/2000/QH10 được bổ sung bởi Khoản 8 Điều 1 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 thì các điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

   - Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

   - Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định;

   - Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 và các quy định khác của pháp luật;

   - Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm.

   - Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có đủ năng lực tài chính và có bằng chứng để chứng minh nguồn tài chính hợp pháp khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.

   Xem thêm chi tiết tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi 2010), Nghị định 73/2016/NĐ-CP,...

   2. Thành phần hồ sơ cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

   Theo quy định tại Điều 64 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì hồ sơ cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

   - Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động;

   - Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;

   - Phương án hoạt động năm năm đầu, trong đó nêu rõ phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và lợi ích kinh tế của việc thành lập doanh nghiệp;

   - Danh sách, lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp;

   - Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên; tình hình tài chính và những thông tin khác có liên quan đến các tổ chức, cá nhân đó;

   - Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành.

   Xem thêm chi tiết tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi 2010), Nghị định 73/2016/NĐ-CP,...

   3. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

   Thẩm quyền giải quyết:

   Theo quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi 2010) và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Thời hạn giải quyết:

   Theo quy định tại Điều 65 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động, Bộ Tài chính phải cấp hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lý do.

   Giấy phép thành lập và hoạt động đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

   Việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển thị trường bảo hiểm, thị trường tài chính của Việt Nam.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn