Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp lại Sổ bảo hiểm xã hội mới nhất 2019

Ngày hỏi:02/01/2019

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định mới nhất hiện nay thì người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm khi đáp ứng các điều kiện nào? NLĐ phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Và thủ tục giải quyết ra sao ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

   Theo quy định của pháp luật hiện hành thì sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (và các quy định pháp luật khác hướng dẫn liên quan).

   Người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm khi có nhu cầu và thuộc một trong các trường hợp được cấp lại theo quy định của pháp luật. Việc cấp lại sổ bảo hiểm cho người lao động được thực hiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, cụ thể như sau:

   1. Điều kiện được cấp lại:

   Người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng;

   - Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH;

   - Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (bìa và tờ rời) do mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

   2. Hồ sơ đề nghị cấp lại:

   a. Trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng:

   Hồ sơ bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH.

   b. Trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch:

   - Đối với người tham gia hồ sơ bao gồm:

   + Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH;

   + Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017).

   - Đối với đơn vị hồ sơ bao gồm: Bảng kê thông tin.

   3. Thủ tục thực hiện:

   - Bước 1: Người lao động, đơn vị nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

   - Bước 2: Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xác minh, cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật.

   4. Thời hạn giải quyết:

   - Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không quá 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   - Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   - Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội.

   5. Thẩm quyền giải quyết:

   - Đối với đơn vị: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đơn vị đặt trụ sở;

   - Đối với người lao động: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi người lao động cư trú (thường trụ hoặc tạm trú).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn