Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm mới nhất

Ngày hỏi:09/10/2018

Xin cho hỏi: Theo quy định của pháp luật đang có hiệu lực áp dụng trên phạm vi cả nước thì để các tổ chức, cá nhân có thể được hoạt động đại lý bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thì tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật thì đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Đại lý bảo hiểm có thể được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền tiến hành các hoạt động : Giới thiệu, chào bán bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

   Các tổ chức, cá nhân để được hoạt động đại lý bảo hiểm phải đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 và Điều 86 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 24/2000/QH10 thì điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm cụ thể như sau:

   1. Đối với cá nhân

   Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

   - Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   - Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

   Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, việc cấp Chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

   2. Đối với tổ chức

   Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;

   - Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau:

   + Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

   + Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   + Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

   Pháp luật đồng thười quy định người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn