Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm trước ngày 01/7/2011

Ngày hỏi:09/10/2018

Tôi đang làm báo cáo liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm nên muốn tìm hiểu một số quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực này để hoàn thành bài báo cáo của mình. Mong Ban tư vấn giúp đỡ. Ban tư vấn có thể cho tôi hỏi, trước ngày 01/7/2011 thì để các tổ chức, cá nhân được hoạt động đại lý bảo hiểm thì phải đáp ứng các điều kiện nào theo quy định pháp luật trong thời gian đó?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật thì đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đại lý bảo hiểm có thể được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền tiến hành các hoạt động sau đây:

   - Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;

   - Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

   - Thu phí bảo hiểm;

   - Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

   - Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

   Trước ngày 01/7/2011 thì để các tổ chức, cá nhân được hoạt động đại lý bảo hiểm thì phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000.

   Theo đó, theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 24/2000/QH10 thì điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm cụ thể như sau:

   1. Đối với cá nhân

   Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

   - Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   - Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp.

   2. Đối với tổ chức

   Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;

   - Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau:

   + Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

   + Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   + Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp.

   Pháp luật đồng thười quy định người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn