Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

-Tôi chưa rõ về điều kiện hưởng BHTN. Xin Quý Cơ quan giải thích thêm giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Về 1 trong các điều kiện hưởng BHTN: 1. Đã đóng BHTN đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật lao động, hoặc chấm dứt HĐ làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. + Cụm từ: " Đã đóng.................... trước khi bị mất việc làm" nên hiểu như thế nào. VD: Tôi bắt đầu tham gia công tác và thuộc diện đóng BHXH, BHTN ( HĐLĐ 12 tháng)đã đóng BHXH, BHTN từ tháng 10/2010.Tháng 11/2010 tôi ký tiếp HĐLĐ 36 tháng. Đến tháng 6/2012 tôi chấm dứt HĐLĐ thì có đủ điều kiện hưởng BHTN không.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tư vấn như sau:

  • - Giải thích về cụm từ: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
   Được hiểu là: Trong vòng 24 tháng trước khi mất việc làm người lao động phải có thời gian đóng BHTN đủ 12 tháng.
   Để bà hiểu rõ hơn: Trong trường hợp người lao động không có việc làm thường xuyên hay vì lý do nào đó không tham gia BHTN liên tục chính vì vậy thời gian tham gia BHTN bị ngắt quãng. Khi giải quyết hưởng BHTN được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật. Song để đáp ứng được điều kiện đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm (trường hợp chấm dứt HĐLĐ từ 1/7/2012 thì trong vòng 24 tháng là từ ngày 01/7/2010 đến 30/6/2012) người lao động phải có thời gian đóng BHTN cộng dồn từ đủ 12 tháng trở lên.
   - Việc bà có đủ điều kiện hưởng BHTN không?
   Đối với trường hợp của bà đã tham gia BHTN từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2012 là: 20 tháng, bà đủ điều kiện thứ nhất (1 trong 3 điều kiện hưởng BHTN theo Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội). Còn 2 điều kiện để hưởng BHTN bà không nói rõ nên BHXH tỉnh không trả lời được.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội Tỉnh Tuyên Quang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn