Điều kiện hưởng bảo hiểm y tế

Ngày hỏi:23/03/2016

Vợ tôi có thai còn 01 tháng nữa là sinh vợ chồng tôi đang sống ở Hà Nội. Vợ tôi đóng BHYT ở Công ty nhưng khi sinh con vợ tôi muốn về quê ở Nghệ An sinh vậy vợ tôi có được hưởng chế độ BHYT không và nếu được thủ tục cần có những gì. Tôi xin cám ơn.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật BHYT sửa đổi, Thông tư số 40/2014/TT-BYT và các văn bản hướng dẫn thì người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh nội trú, trái tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh được quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng; từ ngày 01/01/2016 người có thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã được khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến huyện của tỉnh khác và trình đủ thủ tục theo quy định thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng.

   Đối chiếu với trường hợp của vợ Bạn tham gia BHYT bắt buộc đối với người lao động nên mức hưởng khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến là 80%.

   - Nếu vợ Bạn tới sinh tại Bệnh viện tuyến huyện và trình thẻ BHYT, Giấy chứng minh nhân dân thì được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng nêu trên (tức là được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả và cùng chi trả 20% còn lại).

   - Nếu sinh tại bệnh viện tuyến tỉnh, có trình thẻ BHYT, Giấy chứng minh nhân dân thì được hưởng 60% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng nêu trên (tức là được hưởng 60% x 80% x chi phí khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả và cùng chi trả phần còn lại).


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn