Điều kiện hưởng lương hưu

Ngày hỏi:23/06/2016

Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời để được hưởng chế độ hưu trí nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH có được đóng tiếp BHXH để hưởng lương hưu không? Đóng như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời để được hưởng chế độ hưu trí nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH được đóng tiếp BHXH để hưởng lương hưu, trong các trường hợp sau:

   - Theo quy định Khoản 4 Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ BHXH cho số tháng còn thiếu.

   - Theo quy định tại Điều 9 NĐ 134/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 5, Khoản 2 Điều 8 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Người lao động tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), ngoài lựa chọn một trong các phương thức đóng hàng tháng, đóng 03 tháng 01 lần; đóng 06 tháng 01 lần; đóng 12 một lần, đóng 01 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần còn được lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu. Trong trường hợp này thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn