Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi

Ngày hỏi:10/03/2016
Tôi đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 21 năm, nay sức khỏe giảm sút do bị tai nạn lao động nên muốn xin nghỉ hưu sớm. Xin cho biết các điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi và mức hưởng lương hưu? Đỗ Việt Hải (Diên Toàn, Diên Khánh)

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

  • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có các quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động và mức lương hưu như sau:
   Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   a) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

   Năm nghỉ hưởng lương hưu

   Điều kiện về tuổi đời đối với nam

   Điều kiện về tuổi đời đối với nữ

   2016

   Đủ 51 tuổi

   Đủ 46 tuổi

   2017

   Đủ 52 tuổi

   Đủ 47 tuổi

   2018

   Đủ 53 tuổi

   Đủ 48 tuổi

   2019

   Đủ 54 tuổi

   Đủ 49 tuổi

   Từ 2020 trở đi

   Đủ 55 tuổi

   Đủ 50 tuổi

   b) Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.
   c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
   Mức lương hưu hằng tháng của người lao động có đủ điều kiện nêu trên được tính theo quy định nêu dưới đây, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%:
   1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
   2. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định được tính như sau:
   a) Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;
   b) Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;
   c) Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

   Năm nghỉ hưu

   Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

   2018

   16 năm

   2019

   17 năm

   2020

   18 năm

   2021

   19 năm

   Từ 2022 trở đi

   20 năm


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hưởng lương hưu trước tuổi
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn