Điều kiện hưởng trợ cấp khu vực một lần

Ngày hỏi:13/01/2015

Ông Trần Ngọc Hiền (Phú Thọ) có thời gian tham gia quân đội là 12 năm 7 tháng. Tháng 12/1987, ông Hiền chuyển sang công tác tại một doanh nghiệp Nhà nước nhưng chưa được hưởng chế độ đối với thời gian công tác trong quân đội. Tháng 10/2005, ông Hiền nghỉ chế độ hưu. Ông Hiền muốn được biết, trường hợp của ông là sĩ quan quân đội chuyển ngành, đã có thời gian tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc thì khi nghỉ hưu có được hưởng chế độ trợ cấp khu vực một lần không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ tư vấn như sau:

  • Đối với các tỉnh miền Nam, địa bàn được quy định hưởng phụ cấp khu vực từ khi có thông tư số 01/LĐ-TT ngày 18/9/1985 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chế độ phụ cấp khu vực. Do đó, những tỉnh miền Nam không được quy định theo Thông tư trên thì không được tính phụ cấp khu vực.

   Tại điểm 1 Điều 2 của Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 4/12/2008 của Chính phủ quy định rõ đối tượng và chế độ áp dụng như sau: Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng BHXH một lần kể từ ngày 1/1/2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng BHXH.

   Căn cứ vào hồ sơ hưu trí hiện đang quản lý và việc chi trả tại BHXH tỉnh Phú Thọ thì ông Hiền không thuộc đối tượng áp dụng theo Nghị định trên do thời điểm ông nghỉ hưu ngày 1/10/2005.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn