Điều kiện hưởng trợ cấp mai táng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nào khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng theo quy định của Luật bảo hiếm xã hội?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo khoản 1 Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội thì các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

   1. Người lao động đã có ít nhất năm năm đóng bảo hiểm xã hội;

   2. Người đang hưởng lương hưu.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn