Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi quy định

Xin hỏi BHXH: Điều kiện để được về hưu trước tuổi quy định (nữ 55 tuổi)

  Nội dung này được BHXH thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Điều 51 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động (nghỉ hưu trước tuổi quy định) như sau:
   Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;
   2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn