Điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Ngày hỏi:26/02/2013

Ban quản lý dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh có con dấu và tài khoản riêng. Ban có tổng số 13 thành viên trong đó có 7 công chức thuộc diện kiêm nhiệm, 6 nhân viên hợp đồng trên 12 tháng. Vậy, cán bộ Ban quản lý dự án có thuộc diện đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Đơn vị Ban quản lý dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh có 13 thành viên nhưng trong đó có 7 công chức thuộc diện kiêm nhiệm hưởng tiền lương và đã tham gia bảo hiểm xã hội ở các đơn vị sử dụng lao động khác trên địa bàn.

   Ban quản lý dự án chỉ sử dụng số lao động hợp đồng là 6 người, do đó người sử dụng lao động và những người lao động hợp đồng trên 12 tháng tại Ban quản lý dự án không thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 2, Điều 3 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn