Điều kịên thanh toán hợp đồng bảo hiểm xây dựng

Ngày hỏi:22/07/2015
Tôi xin hỏi một nội dung như sau có đủ điều kiện để thực hiện thanh toán hợp đồng hay không: Bên tôi có một gói thầu bảo hiểm xây dựng cho công trình xây dựng và thực hiện như sau: Căn cứ hồ sơ dự án được duyệt, cấp có thẩm quyền đã phê duyệt Kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án trong đó có gói thầu bảo hiểm. Theo đó chủ đầu tư đã phê duyệt dự toán gói thầu bảo hiểm (lấy theo chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư được duyệt) và tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo hiểm, ký kết hợp đồng. Trong hợp đồng bảo hiểm thì thanh toán hợp đồng bảo hiểm thành 02 đợt (đợt 1: Sau khi hợp đồng được ký kết, thanh toán cho đơn vị bảo hiểm 60% giá trị phí bảo hiểm theo hợp đồng đã ký; đợt 2: Sau khi dự toán toàn bộ công trình được phê duyệt và các bên tiến hành điều chỉnh giá trị hợp đồng bảo hiểm sẽ thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm còn lại). Như vậy thì cho tôi hỏi đủ điều kiện để thanh toán phí bảo hiểm đợt 1 cho đơn vị bảo hiểm không? Rất mong nhận được câu trả lời từ quý SỞ, xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tư vấn như sau:

  • Bạn Đặng Khoa Đãm thân mến, vấn đề bạn hỏi được quy định trong Luật kinh doanh bảo hiểm. Mức phí bảo hiểm, điều kiện thanh toán, trách nhiệm bảo hiểm ... đều được quy định trong hợp đồng theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

   Nguyên tắc thanh toán trước hết căn cứ theo hợp đồng bảo hiểm đã được thỏa thuận của 2 bên và các quy định khác có liên quan.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bình Định
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn