Điều kiện, thời gian, mức hưởng chế độ thai sản

Ngày hỏi:23/06/2016

Điều kiện, thời gian, mức hưởng Chế độ thai sản khi người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Điều kiện: Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. (Điểm đ, Khoản 1, Điều 31 Luật BHXH)

   - Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được nghỉ hưởng chế độ theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

   + 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai

   + 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

   Thời gian hưởng chế độ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần. (Điều 31 Luật BHXH)

   - Mức hưởng khi thực hiện các biện pháp tránh thai bằng 100% của mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc chia cho 30 ngày rồi nhân với số ngày nghỉ. (Điểm c, Khoản 1, Điều 39 Luật BHXH)


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn