Điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm mới nhất 2019

Ngày hỏi:03/01/2019

Luật sư vui lòng cho biết các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, người lao động có nhu cầu xin vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thì cần phải đáp ứng các điều kiện nào thưa luật sư?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật Việc làm 2013Nghị định 61/2015/NĐ-CP.

   Theo quy định tại Luật Việc làm 2013 thì Quỹ quốc gia về việc làm được hình thành từ các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

   Thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, Nhà nước thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động.

   Theo quy định tại Luật này thì chỉ có các đối tượng cụ thể sau đây thì mới được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm:

   - Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh;

   - Người lao động.

   Tuy nhiên, để được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thì các đối tượng trên đây phải đáp ứng đủ các điều kiện vay theo quy định của pháp luật. Theo đó:

   1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định;

   - Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

   - Có bảo đảm tiền vay.

   2. Người lao động được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   - Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

   - Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

   Lưu ý: Các đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức lãi suất thấp hơn (Được quy định cụ thể tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP)

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn