Định suất khám chữa bệnh giữa cơ qua bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh vượt quá được xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:19/11/2018

Tôi được biết mới đây Chính phủ có ban hành quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế. Tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể thắc mắc của tôi như sau: Định suất khám chữa bệnh giữa cơ qua bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh vượt quá được xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Định suất khám chữa bệnh giữa cơ qua bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh vượt quá được xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế (có liệu lực từ ngày 1/12/2018), cụ thể như sau:

   - Trường hợp quỹ định suất có kết dư trong năm (quỹ định suất được giao lớn hơn chi khám bệnh, chữa bệnh), cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạch toán số kết dư này vào nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và làm căn cứ xác định quỹ định suất cho năm sau. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao ký hợp đồng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ban đầu bao gồm cả trạm y tế xã, cơ sở có trách nhiệm chuyển một phần kết dư cho các trạm y tế xã;

   - Trường hợp quỹ định suất bội chi trong năm (quỹ định suất được giao nhỏ hơn chi khám bệnh, chữa bệnh), cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự cân đối trong nguồn thu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn